8 / 10
از 65 کاربر
...

محصولات


 آمپلی فایر مولتی باند زانوگه

مدل B3031

گین : 30 دی بی

بهره خروجی : 114 دی بی میکرو ولت

ورودی ها : UHF - VHF I - VHF III

 آمپلی فایر مولتی باند زانوگه

مدل B2031

گین : 20 دی بی

بهره خروجی : 110 دی بی میکرو ولت

ورودی ها : UHF - VHF I - VHF III

::::::::: به زودی :::::::::

آمپلی فایر لاین زانوگه

مدل B3011

گین : 30 دی بی

بهره خروجی : 114 دی بی میکرو ولت

::::::::: به زودی :::::::::

آمپلی فایر لاین زانوگه

مدل B2011

گین : 20 دی بی

بهره خروجی : 110 دی بی میکرو ولت

 

::::::::: توقف تولید :::::::::

 آمپلی فایر مولتی باند زانوگه

مدل A3021

گین : 30 دی بی

خروجی : 106 دی بی میکرو ولت

دارای دو ورودی مجزا برای UHF و VHF

::::::::: توقف تولید :::::::::

 آمپلی فایر لاین زانوگه

مدل A3011

گین : 30 دی بی

خروجی : 106 دی بی میکرو ولت

دارای یک ورودی برای 47 تا 862 مگاهرتز

::::::::: توقف تولید :::::::::

 آمپلی فایر مولتی باند زانوگه

مدل A2021

گین : 20 دی بی

خروجی : 106 دی بی میکرو ولت

دارای دو ورودی مجزا برای UHF و VHF

::::::::: توقف تولید :::::::::

 آمپلی فایر لاین زانوگه

مدل A2011